Adatkezelési nyilatkozat

I. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

I.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • Név
  • E-mail
  • Telefonszám

I.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

 
II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA, IDŐTARTAMA 
II.1. Az adatkezelésre a www.thetakert.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. II.2. Az adatkezelés célja Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Az Adatokat az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés, valamint reklámhírlevél, direkt marketing és telemarketing/telesales céljából nem kezeli, kizárólag a Kbt. II. 1. pontban írt rendelkezéseire tekintettel, annak való jogszabályi megfelelés céljából kezeli. II.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. II.4. Az adatokat Adatkezelő korlátlan ideig őrzi, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire, így különösen irányadó Kbt. 46. § (2) bekezdése.
 
 III. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
 III.1. A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a jelen Szabályzat rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele. A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.
 
 IV. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
VI.1. A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését, de a Kbt. vonatozó rendelkezéseinek betartása mellett, figyelemmel a Kbt. 46.§ (2) bekezdésére. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a hello@thetakert.hu e-mail címre juttatja el. 
V. SÜTI / COOKIE TÁJÉKOZTATÁS
 A Thétakert által üzemeltetett weboldalra való belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük az oldalunkon való regisztrációt. Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el: – Firefox – Microsoft Internet Explorer – Chrome A Google által használt cookie-k típusáról ITT tájékozódhat.
A cookie-król, működésükről a következő forrásokból szerezhet további információkat: – Wikipedia – Microsoft 
 
(A Thétakert nem vállal felelősséget az ide belinkelt, külső honlapok tartalmáért.)